• 10845619_607466492721436_6171875178365416337_o

  รับรางวัล “อย. Quality Award 2015″ สุดยอดรางวัลเกลือคุณภาพ เพียง 7 แห่งทั่วประเทศไทย

 • IMG_7512

  รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรต้นแบบ” ระดับเขต จากศูนย์อนามัยที่ 6 (ขอนแก่น)

 • 552661_448043928549702_95103167_n

  เกลือบ้านผือ

  เกลือบ้านผือ ผลิตเกลือสินเธาว์จากวัตถุดิบธรรมชาติคือน้ำเกลือบริสุทธิ์ใต้พื้นดิน เป็นเกลือที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาเกลือทุกชนิด

 • ผลิต 1

  การผลิตอย่างเป็นธรรมชาติ

  ผลิตด้วยการต้ม เมื่อน้ำเกลือร้อนจะกลายเป็นผลึกลอยอยู่บนผิวน้ำ เมื่อหนาขึ้นจะตกลงไปใต้น้ำ เกลือที่ได้จึงมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวอย่างเป็นธรรมชาติ

 • IMG_0293

  ควบคุมไอโอดีนตามมาตรฐาน อย.

  ปริมาณไอโอดีนในเกลือต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป หากมากไปจะเป็นอันตรายร้ายแรง หากน้อยไปจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกาย

 • c25

  โรคขาดสารไอโอดีน

  อันที่จริงแล้ว โรคคอพอก ซึ่งเป็นโรคที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเกี่ยวข้องกับการขาดไอโอดีนนั้น เป็นอาการขาดไอโอดีนขั้นรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว

 • idd22

  IODINE = IQ

  ไอโอดีนได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาสติปัญญาและร่างกาย