โรคขาดสารไอโอดีน

tทำไมต้องเสริมไอโอดีนลงในเกลือ?

เนื่องจากไอโอดีนตามธรรมชาติเหลือน้อย แม้แต่ในอาหารทะเลก็มีปริมาณน้อย แต่ร่างกายมนุษย์ยังต้องการสารไอโอดีนทุกวัน นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นผลิตสารไอโอดีนขึ้นมาทดแทน และให้ผสมลงในเกลือ เพราะสามารถตรวจสอบปริมาณไอโอดีนได้ง่ายกว่าผสมลงในอาหารชนิดอื่น และเกลือยังจำกัดการบริโภคด้วยความเค็ม ไม่ให้บริโภคสารไอโอดีนมากเกินความจำเป็น

 

ทำไมเราต้องการไอโอดีนทุกวัน?

  1. มีบทบาทสำคัญในเนื้อเยื่อเต้านมของสตรี
  2. ส่งเสริมสุขภาพเล็บ เส้นผม และฟันให้แข็งแรง
  3. ช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (ควบคุมความเครียด)
  4. ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
  5. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
  6. ช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญ (ระบบ Metabolism)
  7. ช่วยรักษาระดับพลังงานที่เหมาะสม
  8. จำเป็นต่อการเจริญเติบโตตามปกติและระบบสืบพันธุ์

ร่างกายต้องการไอโอดีนในปริมาณเท่าไร ?

เด็ก: 100 ไมโครกรัม/วัน
ผู้ใหญ่: 150 ไมโครกรัม/วัน (เกลือเสริมไอโอดีน 1 ช้อนชา)
หญิงตั้งครรภ์: 250 ไมโครกรัม/วัน

 

อาการของคนที่ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ

หญิงตั้งครรภ์: เด็กในครรภ์อาจพิการ สมองไม่เติบโต ไอคิวต่ำ หากขาดไอโอดีนขั้นรุนแรงอาจแท้งได้
ทารกแรกเกิด: มีความสำคัญและรุนแรงมากจะมีอาการทางสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียกว่า "โรคเอ๋อ"
เด็ก: นอกจากจะมีอาการคล้ายผู้ใหญ่แล้ว ยังพบอาการเชื่องช้าทางจิตใจ และเชาว์ปัญญาต่ำ
ผู้ใหญ่: มีอาการเหนื่อยง่าย เกียจคร้าน อ่อนเพลีย เฉื่อยชา เครียดง่าย สุขภาพเล็บ เส้นผม และฟันไม่แข็งแรง ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้ ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น สมรรถนะทางเพศต่ำ 
ผู้ใหญ่ที่เป็นคอพอก เนื่องจากขาดสารไอโอดีนเป็นเวลานาน ต่อมไธยรอยไม่มีไอโอดีนสำหรับใช้ในการสร้างฮอร์โมน ทำให้ต่อมไธยรอยทำงานหนักเพื่อพยายามสร้างฮอร์โมน จึงทำให้ต่อมไธยรอยมีขนาดโตขึ้นมากกว่าปกติถ้าโตมากจะกดหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก และกลืนอาหารลำบาก

 

ที่มาของข้อมูล

- กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- http://www.projectwellnessnow.com/why-we-need-iodine-in-our-diet

Why_iodine