โรคขาดสารไอโอดีน

สารไอโอดีน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายใช้สร้างฮอร์โมนของต่อมไธยรอยด์

ไธยรอยด์โฮร์โมน มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร ?

สร้างฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกาย เช่น กระตุ้นให้ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตและระบบประสาทให้มีการพัฒนาที่สมวัยและเต็มศักยภาพ

ร่างกายต้องการไอโอดีนในปริมาณเท่าไร ?

เด็ก: 100 ไมโครกรัม/วัน
ผู้ใหญ่: 150 ไมโครกรัม/วัน (เกลือเสริมไอโอดีน 1 ช้อนชา)
หญิงตั้งครรภ์: 200 ไมโครกรัม/วัน

โรคขาดสารไอโอดีนมีอาการอย่างไร

1. ภาวะไธยรอยฮอร์โมนต่ำ
เด็ก : นอกจากจะมีอาการคล้ายผู้ใหญ่แล้ว ยังพบอาการเชื่องช้าทางจิตใจ และเชาว์ปัญญาต่ำ
ทารกแรกเกิด มีความสำคัญและรุนแรงมากจะมีอาการทางสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียกว่า “โรคเอ๋อ”
ผู้ใหญ่ : มีอาการเกียจคร้าน อ่อนเพลีย ง่วงซึม ท้องผูก ผิวหนังแห้ง เสียงแหบ เฉื่อยชา ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้ เซ็กซ์เสื่อม
หญิงตั้งครรภ์ : เด็กในครรภ์อาจพิการ สมองไม่เติบโต ไอคิวต่ำ หากขาดไอโอดีนขั้นรุนแรงอาจแท้งได้

2. คอพอก
เมื่อต่อมไธยรอยไม่มีไอโอดีนสำหรับใช้ในการสร้างฮอร์โมน ทำให้ต่อมไธยรอยทำงานหนักเพื่อพยายามสร้างฮอร์โมน จึงทำให้ต่อมไธยรอยมีขนาดโตขึ้นมากกว่าปกติถ้าโตมากจะกดหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก และกลืนอาหารลำบาก

เป็นโรคขาดสารไอโอดีนแล้วรักษาอย่างไร

ภาวะคอพอกและภาวะไธยรอยด์ฮอร์โมนต่ำ จากการขาดสารไอโอดีน สามารถรักษาได้โดยการรับประทานอาหารทะเลหรือใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกวัน

การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนทำอย่างไร

  • บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เลือกซื้อเฉพาะเกลือที่เสริมไอโอดีนโดยตรวจดูจาก ฉลากของเกลือที่เขียนว่า เกลือเสริมไอโอดีน และได้รับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย
  • บริโภคอาหารทะเลเป็นประจำเช่น ปลาทู หอย ปู กุ้ง
  • บริโภคอาหารที่มีการเติมสารไอโอดีน

ข้อมูลจาก : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียงโดย : www.banphuesalt.com